Kompleks wewnątrz

Budynek A i B - Powierzchnie biurowe

Budynek A i B - Powierzchnie wspólne

Budynek D